Trädgård

Metrosideros


Fråga: Metrosideros


Hej, jag är en ny vän och jag skulle omedelbart vilja utnyttja din tillgänglighet för att få all möjlig information om anläggningen jag just har köpt.
Har du redan några blommor? Måste jorden vara sur? Och showen? Här i Italien blir vintertemperaturen bara nära noll på några dagar, kan jag övervintra utan skydd? Väntar på att läsa dig, jag hälsar dig och tackar dig.

Metrosideros: Svar: Metrosideros


Kära Franco,
Tack för att du kontaktar oss om odlingen av
Metrosideros Thomasi genom boken av experten på.
Metrosideros tillhör familjen Myrtaceae, de är vintergröna träd och buskar, med pråliga blommor som blommar från maj till augusti; de odlas inte bara för sitt dekorativa värde på grund av det hårda och robusta träet. Odling i tempererade klimatregioner, som i ditt fall, kan göras i öppen mark, i regioner som är mindre gynnade av klimatförhållanden, rekommenderas kruketodling, skyddar dem på vintern. Jorden för repotting måste vara mycket porös, med medium struktur med en torvkomponent; Krukorna måste vara mycket breda och dräneringen måste behandlas väl. Nattemperaturen på vintern bör inte falla under 3-4 grader och placera dem på en skuggig plats under sommaren. Bevattning måste vara riklig under perioden
sommaren undviker stillastående vatten och vattnar när jorden är
torka.
För beskärning kommer vi att ingripa efter blommande, om nödvändigt, med
en lätt träningsbeskärning.
Vänliga hälsningar