Blommor

Anemon


Anemone: generaliteterTermen anemon härrör från den grekiska anemos, vilket betyder vind; av denna anledning kallas anemonen ofta vindblomma. Detta benämning är utan tvekan att hänvisa också till den mycket korta varaktighet som anemonblommorna har, och samtidigt till den stora bräcklighet som kännetecknar dem. Den betydelse som tillskrivs denna mycket känsliga blomma är därför den av sjukdom och övergivande, men också den av hopp och förväntan, uttryckt av blommans enskilda skönhet. Den kristna traditionen berättar att skarlakansröda anemoner föddes från bloddropparna som föll vid foten av Frälsarens kors. Även viktiga är de medicinska egenskaper som tillskrivs anemonblomman, särskilt mot problem relaterade till sexuella relationer.